Udvikling omkring kloak og nedsivning af regnvand på egen grund

Fællesudmeldelse: Ved projektstyregruppemødet onsdag d. 29/5-24 blev følgende besluttet: Der blev nedsat en opstarts-styregruppe som repræsenterer berørte grundejere i Ramløse. Denne gruppe vil opfordre kommunen og Gribvand til at de indgår i en overordnet styregruppe, sammen med grundejerne, bestående af beslutningstagere, administrationen i Gribskov kommune, relevante politiske udvalgsfagpersoner, teknikere og jurister fra kommunen og Gribvand. Læs mere omUdvikling omkring kloak og nedsivning af regnvand på egen grund[…]

Kloak og nedsivning på egen grund

Gribskov indkalder til nyt dialog møde omkring separat kloakering i Ramløse. Om den tilsyneladende kovending skyldes sund fornuft, vanskeligheder med miljøtilladelser eller økonomi er uklart. Mød op og få en forklaring. Husk tilmelding. Dato: 20. april 2024 Kære grundejer Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning ønsker hermed at invitere din husstand til borgermøde om fremtidens håndtering Læs mere omKloak og nedsivning på egen grund[…]