Kloak og nedsivning på egen grund

Gribskov indkalder til nyt dialog møde omkring separat kloakering i Ramløse. Om den tilsyneladende kovending skyldes sund fornuft, vanskeligheder med miljøtilladelser eller økonomi er uklart. Mød op og få en forklaring. Husk tilmelding.

Dato: 20. april 2024

Kære grundejer

Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning ønsker hermed at invitere din husstand til borgermøde om fremtidens håndtering af regnvand i Ramløse:

tirsdag den 30. april kl. 19

Ramløse Hallen, Kirsebærvej 21, 3200 Helsinge

På mødet vil vi orientere om resultaterne af den forundersøgelse, Gribskov Forsyning iværksatte efter borgermødet i november 2022. Nu foreligger resultatet. Vi har samlet resultaterne i en pixi-udgave, som du kan finde her: www.gribskovforsyning.dk/ramloese

For at give de bedste muligheder for sammen at blive klogere på fremtidens håndtering af regnvand i Ramløse ønsker vi at afholde mødet som et dialogmøde. Af hensyn til planlægning af mødet skal vi bede jer tilmelde jer på:

kundeservice@gribskovforsyning.dk eller 48 40 41 00.

Program for borgermødet

Kl. 19:00           Velkomst og orientering om den politiske proces

ved Brian Lyck Jørgensen, formand for Klima, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune

Kl. 19:05           Baggrund for mødet, og hvad der er sket siden borgermødet nov. 2022

ved Pernille Søndergaard, bestyrelsesformand for Gribskov Forsyning

Kl. 19:15           Præsentation af forundersøgelsens resultater, og hvad der skal til for, at nedsivning er det rette valg

                           ved Jakob Hamburger Hansen, Cowi

Kl. 19:45           Proces og økonomi ved nedsivning

                           ved Thomas Jakobsen, anlægschef i Gribskov Forsyning

Kl. 20:00           Borgerpræsentation – sådan overgik vi fra fælleskloakering til nedsivning i Annisse

Kl. 20:10           Pause

Kl. 20:30           Dialog og spørgsmål

                           ved Mette Therkildsen, administrerende direktør i Gribskov Forsyning

Kl. 21:00           Opsummering

ved Pernille Søndergaard, bestyrelsesformand for Gribskov Forsyning

 Med venlig hilsen

Gribskov Forsyning