nyheder

Find lokale nyheder og artikler om vores flotte natur

UDTYNDING AF KRATBEVOKSNING

Der pågår hen over vinteren 2013-14 en udtynding af kratbevoksningen i bredzonen. Udtyndingen sker i henhold til aftale med Skov- og Naturstyrelsen og helt efter Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. Kortet, der er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, viser med skraveringer hvor kratbevoksningen udtyndes. Der er i forbindelse med udtyndingen givet særlig tilladelse til afbrænding af Læs mere omUDTYNDING AF KRATBEVOKSNING[…]