nyheder

Find lokale nyheder og artikler om vores flotte natur

Udvikling omkring kloak og nedsivning af regnvand på egen grund

Fællesudmeldelse: Ved projektstyregruppemødet onsdag d. 29/5-24 blev følgende besluttet: Der blev nedsat en opstarts-styregruppe som repræsenterer berørte grundejere i Ramløse. Denne gruppe vil opfordre kommunen og Gribvand til at de indgår i en overordnet styregruppe, sammen med grundejerne, bestående af beslutningstagere, administrationen i Gribskov kommune, relevante politiske udvalgsfagpersoner, teknikere og jurister fra kommunen og Gribvand. Læs mere omUdvikling omkring kloak og nedsivning af regnvand på egen grund[…]

Kloak og nedsivning på egen grund

Gribskov indkalder til nyt dialog møde omkring separat kloakering i Ramløse. Om den tilsyneladende kovending skyldes sund fornuft, vanskeligheder med miljøtilladelser eller økonomi er uklart. Mød op og få en forklaring. Husk tilmelding. Dato: 20. april 2024 Kære grundejer Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning ønsker hermed at invitere din husstand til borgermøde om fremtidens håndtering Læs mere omKloak og nedsivning på egen grund[…]

Vand på Paradis Alle

Efter årtiers problemer med vand på Paradis Alle og mange generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder hvor det har været diskuteret, er der håb. De fornødne tilladelser til at afvande til Arresø kom omsider i hus i foråret. Prisen på udførelsen var i mellemtiden fordoblet i forhold til det oprindelige budget. En ny entreprenør gav et tilbud der Læs mere omVand på Paradis Alle[…]

Arrangement på fællesarealet

Søndag den 20. august 2023 kl. 12 mødtes vi ved broen på fællesarealet. Der var udskænkning af fadøl og sodavand. Den nye grill blev indviet og fungerede glimmerende til pølser. Der var gennemgående stor tilfredshed med den nye bro og opgraderingen af spisepladsen. En særlig tak til Nationalparken Kongernes Nordsjælland der har medfinansieret projektet. Der Læs mere omArrangement på fællesarealet[…]

Fibernet

Der vil i løbet af sommeren 2021 blive nedgravet fibernet langs med vejene i grundejerforeningen. Det bliver udført af Nordkysten entreprenørfirmaet A/S på vegne af TDC. De vil starte i uge 22. Vi formoder at de forskellige internet udbydere vil begynde at komme med tilbud på tilslutning og abonnement inden længe. Nordkysten har lovet at Læs mere omFibernet[…]

UDTYNDING AF KRATBEVOKSNING

Der pågår hen over vinteren 2013-14 en udtynding af kratbevoksningen i bredzonen. Udtyndingen sker i henhold til aftale med Skov- og Naturstyrelsen og helt efter Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. Kortet, der er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, viser med skraveringer hvor kratbevoksningen udtyndes. Der er i forbindelse med udtyndingen givet særlig tilladelse til afbrænding af Læs mere omUDTYNDING AF KRATBEVOKSNING[…]

ISEN, DER BLEV TIL GLETCHEREN SOM FORSVANDT

Så fik forårsvarmen og den stærke blæst skovlen under den hårdføre Arresø is. Blæsten fik så godt fat i den ujævne isflade at selv de tykkeste isflager blev presset op på land, hvor de knækkede af og lod iskrystallerne glimte i solen. Næsten som en gletcher, der hensynsløst skubber alt foran sig. Det blæste voldsomt den Læs mere omISEN, DER BLEV TIL GLETCHEREN SOM FORSVANDT[…]