nyheder

Find lokale nyheder og artikler om vores flotte natur

Arrangement på fællesarealet

Søndag den 20. august 2023 kl. 12 mødtes vi ved broen på fællesarealet. Der var udskænkning af fadøl og sodavand. Den nye grill blev indviet og fungerede glimmerende til pølser. Der var gennemgående stor tilfredshed med den nye bro og opgraderingen af spisepladsen. En særlig tak til Nationalparken Kongernes Nordsjælland der har medfinansieret projektet. Der Læs mere omArrangement på fællesarealet[…]

Fibernet

Der vil i løbet af sommeren 2021 blive nedgravet fibernet langs med vejene i grundejerforeningen. Det bliver udført af Nordkysten entreprenørfirmaet A/S på vegne af TDC. De vil starte i uge 22. Vi formoder at de forskellige internet udbydere vil begynde at komme med tilbud på tilslutning og abonnement inden længe. Nordkysten har lovet at Læs mere omFibernet[…]

UDTYNDING AF KRATBEVOKSNING

Der pågår hen over vinteren 2013-14 en udtynding af kratbevoksningen i bredzonen. Udtyndingen sker i henhold til aftale med Skov- og Naturstyrelsen og helt efter Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. Kortet, der er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, viser med skraveringer hvor kratbevoksningen udtyndes. Der er i forbindelse med udtyndingen givet særlig tilladelse til afbrænding af Læs mere omUDTYNDING AF KRATBEVOKSNING[…]

ISEN, DER BLEV TIL GLETCHEREN SOM FORSVANDT

Så fik forårsvarmen og den stærke blæst skovlen under den hårdføre Arresø is. Blæsten fik så godt fat i den ujævne isflade at selv de tykkeste isflager blev presset op på land, hvor de knækkede af og lod iskrystallerne glimte i solen. Næsten som en gletcher, der hensynsløst skubber alt foran sig. Det blæste voldsomt den Læs mere omISEN, DER BLEV TIL GLETCHEREN SOM FORSVANDT[…]

PLEJE AF ARRESØ’S BREDZONE I GANG

S kov- og Naturstyrelsen er i øjeblikket i gang med den periodiske pleje af bredzonen langs Arresø. Herunder blev bredzonen ud for grundejerforeningens fællesareal slået i dag. Formålet med denne form for pleje er at forhindre bredderne i at gro til med uønsket opvækst af især pil. Denne form for vedligeholdelse foretages typisk om vinteren, Læs mere omPLEJE AF ARRESØ’S BREDZONE I GANG[…]