Udvikling omkring kloak og nedsivning af regnvand på egen grund

Fællesudmeldelse:

Ved projektstyregruppemødet onsdag d. 29/5-24 blev følgende besluttet:

Der blev nedsat en opstarts-styregruppe som repræsenterer berørte grundejere i Ramløse.

Denne gruppe vil opfordre kommunen og Gribvand til at de indgår i en overordnet styregruppe, sammen med grundejerne, bestående af beslutningstagere, administrationen i Gribskov kommune, relevante politiske udvalgsfagpersoner, teknikere og jurister fra kommunen og Gribvand.

Vi giver torsdag d. 30/5-24 Gribvand ved Mette Therkildsen en opdatering på projekt styregruppens første møde, inkl. forslag til ny dato for indsamling af fuldmagter (som vi anbefaler ændres til primo 2025, da der er mange uafklarede spørgsmål, som vi er nødt til at have afklaret før projektet igangsættes).

Ved yderligere spørgsmål kan der ske henvendelse til Steffen Ditlevsen (51177371) eller egen grundejerforening.

Hvis man gerne vil være på forkant med mulighederne på egen grund kan der findes inspiration www.laridanmark.dk. Her er også en vejledning i nedsivningstest på egen grund hvor man kan undersøge om det overhovedet er muligt. https://www.laridanmark.dk/_/media/49164%5FR%F8rcenter%2Danvisning%20016.%20Bilag%201%2C%20Simpel%20nedsivningstest%20i%20private%20haver.pdf