Fjernelse af Tjørn

Det er i grundejerforeningen tidligere besluttet at bibeholde eksisterende tjørn, æble og mirabel på fællesarealet. Tjørnene er de sidste 3 år blevet ret ynkelige at se på. De fleste træer har kun få blade og store dele af træerne er gået ud. De er alle angrebet af tjørnepragtbille og vil inden for kort tid gå ud. Da billerne kan spredes til andre træer især frugttræer, har grundejerforeningens bestyrelse besluttet at de skal fældes og bortskaffes. Alle der har mod på en hyggelig dag skal være velkomne. Det bliver søndag den 6. marts 2022 kl. 10.00.