Fibernet

Der vil i løbet af sommeren 2021 blive nedgravet fibernet langs med vejene i grundejerforeningen. Det bliver udført af Nordkysten entreprenørfirmaet A/S på vegne af TDC. De vil starte i uge 22. Vi formoder at de forskellige internet udbydere vil begynde at komme med tilbud på tilslutning og abonnement inden længe. Nordkysten har lovet at tage hensyn til os og reetablere rabatter og indkørsler. Vi vil naturligvis tage skyldigt hensyn til dem så arbejdet kan udføres uden forsinkelse. Ved gener eller uoverensstemmelser bedes I kontakte bestyrelsen.