Vand på Paradis Alle

Efter årtiers problemer med vand på Paradis Alle og mange generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder hvor det har været diskuteret, er der håb. De fornødne tilladelser til at afvande til Arresø kom omsider i hus i foråret. Prisen på udførelsen var i mellemtiden fordoblet i forhold til det oprindelige budget. En ny entreprenør gav et tilbud der Læs mere omVand på Paradis Alle[…]

Arrangement på fællesarealet

Søndag den 20. august 2023 kl. 12 mødtes vi ved broen på fællesarealet. Der var udskænkning af fadøl og sodavand. Den nye grill blev indviet og fungerede glimmerende til pølser. Der var gennemgående stor tilfredshed med den nye bro og opgraderingen af spisepladsen. En særlig tak til Nationalparken Kongernes Nordsjælland der har medfinansieret projektet. Der Læs mere omArrangement på fællesarealet[…]

Fibernet

Der vil i løbet af sommeren 2021 blive nedgravet fibernet langs med vejene i grundejerforeningen. Det bliver udført af Nordkysten entreprenørfirmaet A/S på vegne af TDC. De vil starte i uge 22. Vi formoder at de forskellige internet udbydere vil begynde at komme med tilbud på tilslutning og abonnement inden længe. Nordkysten har lovet at Læs mere omFibernet[…]