Vand på Paradis Alle

Efter årtiers problemer med vand på Paradis Alle og mange generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder hvor det har været diskuteret, er der håb. De fornødne tilladelser til at afvande til Arresø kom omsider i hus i foråret. Prisen på udførelsen var i mellemtiden fordoblet i forhold til det oprindelige budget. En ny entreprenør gav et tilbud der lå inden for rammerne af budgettet. Arbejdet er nu startet og vi kan se frem til et efterår og vinter uden oversvømmelser og skøjtebane.