PLEJE AF ARRESØ’S BREDZONE I GANG

S

kov- og Naturstyrelsen er i øjeblikket i gang med den periodiske pleje af bredzonen langs Arresø. Herunder blev bredzonen ud for grundejerforeningens fællesareal slået i dag.

Formålet med denne form for pleje er at forhindre bredderne i at gro til med uønsket opvækst af især pil. Denne form for vedligeholdelse foretages typisk om vinteren, når den meget sumpede jordbund i bredzonen er frossen. Dette er også årsagen til, at bredzonen ud for fællesarealet ikke blev slået i sensommeren i forbindelse med grundejerforeningens afhøstning af fællesarealet.

Slåningen af bredzonen sker ved hjælp af en såkaldt slagleklipper, som er påmonteret en traktor med meget brede dæk.

Herunder vises et par billeder af arbejdet ud for fællesarealet.

 

Ved slagleslåningen kvases uønsket opvækst – her pilekrat – i bredzonen.