UDTYNDING AF KRATBEVOKSNING

Der pågår hen over vinteren 2013-14 en udtynding af kratbevoksningen i bredzonen. Udtyndingen sker i henhold til aftale med Skov- og Naturstyrelsen og helt efter Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. Kortet, der er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, viser med skraveringer hvor kratbevoksningen udtyndes. Der er i forbindelse med udtyndingen givet særlig tilladelse til afbrænding af Læs mere omUDTYNDING AF KRATBEVOKSNING[…]

ISEN, DER BLEV TIL GLETCHEREN SOM FORSVANDT

Så fik forårsvarmen og den stærke blæst skovlen under den hårdføre Arresø is. Blæsten fik så godt fat i den ujævne isflade at selv de tykkeste isflager blev presset op på land, hvor de knækkede af og lod iskrystallerne glimte i solen. Næsten som en gletcher, der hensynsløst skubber alt foran sig. Det blæste voldsomt den Læs mere omISEN, DER BLEV TIL GLETCHEREN SOM FORSVANDT[…]

PLEJE AF ARRESØ’S BREDZONE I GANG

S kov- og Naturstyrelsen er i øjeblikket i gang med den periodiske pleje af bredzonen langs Arresø. Herunder blev bredzonen ud for grundejerforeningens fællesareal slået i dag. Formålet med denne form for pleje er at forhindre bredderne i at gro til med uønsket opvækst af især pil. Denne form for vedligeholdelse foretages typisk om vinteren, Læs mere omPLEJE AF ARRESØ’S BREDZONE I GANG[…]