UDTYNDING AF KRATBEVOKSNING

Der pågår hen over vinteren 2013-14 en udtynding af kratbevoksningen i bredzonen. Udtyndingen sker i henhold til aftale med Skov- og Naturstyrelsen og helt efter Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.

Kortet, der er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, viser med skraveringer hvor kratbevoksningen udtyndes.

Der er i forbindelse med udtyndingen givet særlig tilladelse til afbrænding af afskåret ved i bredzoneområdet, når vindforholdene tillader det, og det kan ske uden at være til gene for grundejerne, dvs. når det enten er vindstille eller vinden kommer fra landsiden.

Arbejdet er påbegyndt og vil blive tilendebragt hen over vinteren.